+94 117 909 021 dpmtea@gmail.com

වර්තමානයේ දැඩිව බලපා ඇති නියං කාලගුණ තත්වයෙන් තේ ගොවියා මුදවා ගනිමු.

වර්තමානයේ දැඩිව බලපා ඇති නියං කාලගුණ තත්වයෙන් තේ ගොවියා මුදවා ගනිමු.


අස්වැසිල්ලක්/ ආධාරකයක්

දැඩි නියග තත්වයෙන් පීඩාවට පත්වූ ඔබ සහ ඔබේ තේ ඉඩම සදහා 2019 මාර්තු මස සිට 2019.12.31 දක්වා නොලැබී ගිය හිග නැවත වගා, අළුත් වගා සහ සහනාධාර මුදල් පවතින පීඩාකාරි වකවානුව තුල කෙසේ හෝ ලබා දීම සදහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා , අග්‍රාමාත්‍යතුමා, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා තේ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ගේ සුවිශේෂි මැදිහත්වීම මත වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය, මුදල් අමාත්‍යංශය සහ මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් මෙම වර්ෂයේදි ලබා දුන් හිග සහනාධාර මුදල්  ලෙස ගෙවිය යුතු රුපියල් මිලියන 239 ක මුදලක් ගාල්ල , මාතර, රත්නපුර, මහනුවර, නුවරඑළිය , බණ්ඩාරවෙල, කළුතර , කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක වල ප්‍රාදේශිය කළමනාකරුවන් වෙත පෙබරවාරි මාසය තුලදී නිදහස් කර ඇත. එම කාර්යාල මගින් දැනටමත් මුදල් භාරගැනීමේ වවුචර්පත් අත්සන්කර එවා ඇති අනුපිළිවෙල මත සහනාධාර ලාභීන් වෙත මුදල් නිදහස් කිරීමේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතියි. මෙතෙක් 2019 වර්ෂය දක්වා සහනාධාර ලබා ගැනීම සදහා මේ වන විට ඔබ වෙත යොමු කර ඇති වවුචර් පත් අත්සන් කර නොඑවූ සියලු දෙනා ඒවා සම්පූර්ණ කර යොමු කළ යුතු වේ.

2020 වර්ෂය සදහා නැවත වගා , අළුත් වගා සහ පාළු සහනාධාර ක්‍රමයට අයදුම් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන සුළු තේ ඉඩම් හිමියන් අයදුම්පත් කැදවීම මාර්තු 31 දක්වා සිදු කෙරේ. ඒ සදහා ප්‍රදේශයේ තේ පරීක්ෂක මහතා වෙතින් අයදුම්පත් සහ වැඩි විස්තර ලබා ගන්න.

ඔබේ තේ ඉඩම සමග නොනැවතී නොසැලී සුබදායි චේතනාවෙන් ඉදිරියට යන්න.

 

කුඩා තේ වතු අංශයේ ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීමේ මධ්‍යකාලීන ව්‍යාපෘතිය යටතේ වතුර මෝටර් බෙදා දීම.

මාස 02 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ දැඩි නියග තත්වයකට මුහුණ දෙමින්  අස්වැන්න අසාමාන්‍ය ලෙස අඩුවීම සහ තේ වගාව විනාශ වී යාම හේතුවෙන් දැඩි ආර්ථික හා මානසික පීඩනයකට ලක්ව සිටින සුළු තේ ඉඩම් හිමි ප්‍රජාව වෙනුවෙන් කෙටි කාලීන, මධ්‍යම කාලීන හා දීර්ඝ කාලීන වශයෙන් ඵලදායි ලෙස සකස් කිරීම සදහා සකස් කර ඇති අතර මේ පිළිබදව 2020.03.02 දින තේ කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදි පැවති හදීසි විශේෂ සාකච්ඡාව සදහා වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම්තුමිය, තේ කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා , සමස්ථ ලංකා කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති සංවිධානයේ සියළු දිස්ත්‍රික් නියෝජනය කරමින් විධායක කාරක සභාව , STaRR ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ , අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරි ඇතුළු ඉහළ කළමනාකාරිත්වය සමගින් දිවයිනේ සියළු ප්‍රාදේශිය කාර්යාල වල ප්‍රාදේශිය කළමනාකරුවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විණි.

මෙහිදී කෙටිකාලීන විසදුම් වශයෙන් ,

  1. පාළු පැළ සිටුවීමේ ආධාර ක්‍රමයේ වයස් ප්‍රමාණය පිළිබද සංශෝධන සිදුකිරීම.
  2. අමු දළු අස්වනු හානිය වෙනුවෙන් 2020 ජනවාරි, පෙබරවාරි සහ මාර්තු යන මාස පාදක කරගනිමින් සහන සැලසීම.
  3. 2020 වර්ෂයේ සිට නැවත වගා ආධාර ක්‍රමයේ නිර්ණායකයන්ට උස් සෙවන වගාව අනිවාර්ය කිරීම සහ වාරිකයක් වෙන් කිරීම මෙන්ම 2020 අයවැය යෝජනා ක්‍රම සදහා නැවත වගා හෙක්ටයාරයක් සදහා වෙන මුදල රු. 500,000 – 1,000,000 දක්වා වැඩිකිරීම පිළිබද සහ ඉන් හෙක්ටයාරයකට 250,000 ක මුදලක් තේ ඉඩමේ ස්ථීර ජල මූලාශ්‍ර සදහා වෙන් කිරීම.
  4. නියගය සදහා බොහෝ දුරට ඔරොත්තු දෙන ක්ලෝන වල තේ පැළ භාවිතය යන යෝජනා ඇතුලත් යෝජනාවලියක් සදහා එකගතාවය පළ වුනි.

මීට අමතරව 2020 සිට 2023 දක්වා තේ වගා දිස්ත්‍රික්ක වල තේ නැවත වගාව , අළුත් වගාව  හා පාළු සිටුවීම සදහා විධිමත් පැළ සහනාධාර ක්‍රමය යටතේ ලබා දීම සදහා ගෘහස්ථ සුළු මධ්‍යම හා  විශාල පරිමාණ පැළ තවාන් 500 ක් ස්ථාපිත කිරීමේ කටයුතු කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය සහ බාහිර පාර්ශ්වයන්ගේ සහයෝගයෙන් සිදු වෙමින් පවතියි.

උක්ත කරුණු වලට අදාලව විෂය භාර අමාත්‍යතුමා හා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වෙත සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

නූතන ප්‍රවණතාවය තුල වාර්ෂිකව නියග කාලගුණ තත්වයන් වල හානිකර තත්වයන් වර්ධනය වෙමින් පවතින අතර මෙම තත්වය තුල ස්වකීය තේ ඉඩම ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා තිරසාර විකල්ප ජල සම්පාදන ක්‍රම භාවිතය, උස් සෙවන ස්ථාපනය සහ සෑම ඉඩමකම ඉහළම ස්ථානයේ සීමිත බිම් ප්‍රමාණයක හෝ වන පැළ රෝපණය මෙන්ම බොහෝ ඉඩම් විසින් අමතක කර ඇති පස් සංරක්ෂණ ක්‍රම භාවිතා කිරීම පිළිබදව සුළු  තේ ඉඩම් හිමි භවතුන් තම ඉඩම පිළිබද ස්වයං තක්සේරුවක යෙදී ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සදහා දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුව ඇත.  මෙහිදී ඉදිරි කාලය තුල තේ ඉඩම් වල යටිතල පහසුකම් වර්ධනය සදහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා එක්ව සහන කාලයක් සහිතව සහනදායි පොලී ප්‍රතිශතයක් යටතේ ණය ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතියි.

මෙම සියළු කටයුතු මුහුකරගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි සුළු තේ ඉඩම් 400,000ක් වර්තමානයට හා අනාගතයට උචිත පරිදි ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සදහා වඩාත් සමීප හා ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙලක් සදහා තේ පරීක්ෂක කොට්ඨාස මට්ටමින් ග්‍රාමීය තේ සංවර්ධන කවුන්සිලය ස්ථාපිත කිරීමට පෙර ආදර්ශ නියැදි ළගදීම දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් තෝරාගත් කොට්ඨාස කිහිපයක ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු සූදානම් වෙමින් පවතියි. මෙම කවුන්සිලය සදහා ඒ ඒ කොට්ඨාසය තුල විහාරස්ථාන, විද්‍යාල අධිකාරියේ තේ පරීක්ෂක සහබද්ධ වෙනත්  රාජ්‍ය පාර්ශවයන්, පළපුරුදු ආදර්ශ සුළු තේ වතු හිමියන් සහ තේ නිෂ්පාදන පවුල් වල දෙවෙනි පරපුරේ තරුණ තරුණියන්ද නියෝජනය වීමට නියමිතය.

සමස්ථ තේ කර්මාන්තයේ පවතින ප්‍රශ්න/ ගැටළු නිරාකරණය සදහා ප්‍රශ්න ඇතිවීමට හේතුවූ කරුණු ඉවත් කිරීම තිරසාර විසදුම වේ. අපි සුපුරුදු ආකල්ප පුරුදු වලින් මිදී අළුත් ඇසකින් අළුත් විදියට සිතා තේ ඉඩම් කැබැල්ලෙන් කැබැල්ලට ප්‍රතිනිර්මාණය කර තිරසාර ලාබදායී තේ වගාවක් ඉදිරි පරපුරට තිළිණ කිරීම සදහා යථාවබෝධයෙන් ඇපකැප වෙමු.

ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තයේ ජාතික ආර්ථිකය සදහා ඉහළම දායකත්වයක් ලබා දෙන තේ වගා දිස්ත්‍රික්ක වල ග්‍රාමීය ආර්ථිකයේ ශක්තිමත්ම සාධකය බවට පත්කිරීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අමාත්‍යංශය සහ කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය දරන උත්සහය වෙනුවෙන් සක්‍රීයව දායක වෙමු.

 

කුඩා තේ වතු අංශයේ ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම යටතේ වතුර මෝටර් ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය කුමක්ද?

උක්ත ව්‍යාපෘතිය යටතේ වර්තමාන කාළගුණ විපර්යාසයන්ට මුහුණ දෙමින් තේ ඉඩම්වල ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම සදහා තේ ඉඩම්වල ජල සම්පාදන කටයුතු සදහා යොදා ගැනීම පිණිස විදුලි වතුර මෝටර් 600ක් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය මගින් ප්‍රසම්පාදනය කර අධිකාරිය වෙත ලබා දී ඇත. මෙම වතුර මෝටර් පවතින වියළි කාළගුණය තුළ ඉතා කඩිනමින් සුදුසු ප්‍රතිලාභීන් හදුනා ගෙන බෙදාදීම වැදගත් වනු ඇත. අමාත්‍යංශයේ අනුමැතියට යටත්ව විධිමත් නිර්ණායක මත ප්‍රාදේශිය කාර්යාල බල ප්‍රාදේශ වල කුඩා තේ වතු හිමියන් සංඛ්‍යාවට සමානුපාතික වන ලෙස විධිමත් ගිවිසුමකට එළඹ බෙදා දීමට 2020.02.13 දිනැති අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදි උපදෙස් ලබා දී ඇත.

වර්තමාන කාළගුණ විපර්යාසයන්ට මුහුණ දෙමින් තේ ඉඩම් වල ඵලදායිතාවය ඉහල නැංවීම සදහා ජල හා විදුලි මූලාශ සහිත තේ ඉඩම් වල ජල සම්පාදන කටයුතු සදහා යොදා ගැනීම පිණිස ලංකාවේ තේ වගා දිස්ත්‍රික්ක 08 ක බෙදා හැරීම සදහා විදුලි වතුර මෝටර් 6300ක් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය මගින් ප්‍රසම්පාදනය කර 2019 වර්ෂයේදි අධිකාරිය වෙත ලබා දී ඇත. මෙම වතුර මෝටර් පවතින වියළි කාළගුණය තුල පෙර පැවති බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදයන් සංශෝධනය කර විධිමත් නිර්ණායක මත සහ අධිකාරියේ ප්‍රාදේශිය කාර්යාල බල ප්‍රදේශ වල කුඩා තේ වතු හිමියන් සංඛ්‍යාවට සමානුපාතික වන ලෙස විධිමත් ගිවිසුමකට එළඹ බෙදා දීමට ගරු වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමා , තේ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ප්‍රධාන අමාත්‍යංශයේ උපදෙස් හා අනුමැතීන්ට යටත්ව අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය 2020.02.13 දින තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව දිස්ත්‍රික්ක සදහා ලබා දෙන වතුර මෝටර් ප්‍රමාණය පහත පරිදි වේ.

ප්‍රාදේශිය කාර්යාලය බල ප්‍රදේශයේ කුඩා තේ වතු හිමියන් සංඛ්‍යාව මෝටර් සංඛ්‍යාව
ගාල්ල 81,491 1,400
මාතර 65,659 1,150
රත්නපුර 92,038 1,550
මහනුවර 30,756 500
නුවරඑළිය 16,875 300
ඌව 28,735 500
කළුතර 36,386 600
කෑගල්ල 18,902 300
එකතුව 370,842 6,300
  1. මෙම ප්‍රමාණ ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්ක වල කුඩා තේ වතු සංවර්ධන සමිති සහ තේ වගාව ආශ්‍රිත සංවිධාන සදහා ලබා දෙනු ඇත.
  2. ලියාපදිංචි වාණිජ තේ තවාන්කරුවන් සදහා අධිකාරිය පිළිගත් වගා ආදර්ශන ඉඩම් හිමියන් සදහා අක්කර 10ට අඩු ඉඩම් අයිතිය ඇති කුඩා තේ වතු හිමියන් අතුරින් පහත සදහන් නිර්ණායකයන්ට යටත්ව තේ පරීක්ෂකවරුන් විසින් තෝරා ගන්නා පහත නිර්ණායක සම්පූර්ණ කරන පවතින මෝටර් සංඛ්‍යාව ප්‍රමුඛතාවය අනුව ලබා දිය හැකි කුඩා තේ වතු හිමියන් තෝරා ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.
  3. තේ ඉඩම ආසන්නයේ වියළි කාලයේ ජලය ලබා ගත හැකි ජල ප්‍රභවයක් සහිත වීම.
  4. ඉඩමට විදුලි පහසුකම් ලබා ගැනීමට හැකියාව පැවතීම
  5. අවම වශයෙන් අක්කර ½ ක බිම් ප්‍රමාණයක තම වියදමින් විසුරුම් හෝ බිදිති ජල සම්පාදන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට එකග වීම.
  6. 2020 වර්ෂය සදහා සෑම තේ පරීක්ෂක කොට්ඨාසයකින් තෝරා ගෙන ඇති ඒක පුද්ගල ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් සදහා අයත්  වැඩසටහන් 30 අතරින් ඉහත නිර්ණායකයන්ට අනුව තේ පරීක්ෂක මහතා නිර්දේශ කරන ඉඩම්ද මේ සදහා සලකා බැලේ. මේ යටතේ නියග තත්වයට ගොදුරු වූ සියළු තේ ඉඩම් සදහා පවතින සීමිත මෝටර් සංඛ්‍යාව බෙදා දීමේ අපහසුතාවය ඔබ අවබෝධ කර ගනු ඇතැයි විශ්වාස කරමු.

ඉහත සදහන් නිර්ණායකයන් වලින් බැහැරව අවිධිමත් හා පුද්ගලානුබද්ධ වන අයුරින් මෝටර් බෙදා දීමක් සිදු නොවන බවද කාරුණිකව සලකනන්න. සියළු තේ ඉඩම් හිමියන් සදහා පවතින සීමිත මෝටර් සංඛ්‍යාව අනුව

එසේ වුවද ඉදිරි වගා සහනාධාර ක්‍රමය යටතේ තිරසාර විකල්ප ජල පද්ධති ස්වකීය ඉඩම් තුල ස්ථාපනය කර ගැනීම සදහා සහනාධාර මුදල් ප්‍රමාණය වැඩි කර වැය ශීර්ෂයක් වෙන් කිරීමටද අමාත්‍යංශය සහ අධිකාරිය කටයුතු කරමින් සිටියි. මෙම මුදල වැඩිකිරීම සදහා ඉදිරි අයවැය යෝජනා සදහා ඉදිරිපත් කිරීමට අධිකාරිය සහ අමාත්‍යංශය කටයුතු කරමින් සිටියි.

ඉක්මන් ඵල ලැබී ඔබේ පීඩාව ළගදීම දුරුවේවා යැයි ප්‍රාර්ථනා කරමු!